Thursday, 1 October 2009

CiNTa


CiNTa

adalah: PEmBeRian yang tidak terputus dari hati dan CintA itu bukan benda tetapi semacam cita-cita hidup, sebab Hidup tanpa cint tak mempunyai arti sedangkan cita-cita TaNpA cinta akan mati,,

0 komentar:

Post a Comment

thanks... comment nya yaaa/....